கடலிடமும் உப்பங்கழியிடமும்

குறுந்தொகை 163, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி கடலிடம் சொன்னது
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே, பூழியர்
சிறுதலை வெள்ளைத் தோடு பரந்தன்ன
மீன் ஆர் குருகின் கானலம் பெருந்துறை
வெள் வீத் தாழை திரை அலை
நள்ளென் கங்குலுங் கேட்கு நின் குரலே.  5

Kurunthokai 163, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the ocean
Who are you distressed for, O ocean?

I hear your voice even at night,
when your rolling waves batter the
fragrant thālai trees bearing white flowers,
on the huge seashore with groves, where
herons eating fish appear like small-headed,
white goat herds spread in the Pooliyar land.

Notes:  The heroine who suffered in pain due to separation from her lover, said this to the ocean.  தலைவனின் பிரிவால் வருந்தும் தலைவி கடலிடம் கூறியது.  மலைபடுகடாம் 414 – வெள்ளை – வெள்ளாடு.

Meanings:  யார் அணங்கு உற்றனை கடலே – for whom are you distressed O ocean, பூழியர் – Pooliyar people, சிறுதலை வெள்ளைத் தோடு – small-headed white goat herds, பரந்தன்ன – like they are spread, மீன் ஆர் குருகின் – with herons/egrets that eats fish, கானல் – seashore grove, அம் – சாரியை, பெருந்துறை – big seashore, வெள் வீ தாழை – thālai with white flowers, Pandanus odoratissimus, திரை அலை – rolling waves, நள்ளென் கங்குலும் – even at night with pitch darkness, கேட்கு நின் – I hear your, குரல் – voice, ஏ – அசைநிலை, an expletive

திருவாய்மொழி, நம்மாழ்வார், 2.1.8
இருளின் திணிவண்ணம் மாநீர்க் கழியே! போய்
மருளுற்று இராப்பகல் துஞ்சிலும்நீ துஞ்சாயால்
உருளும் சகடம் உதைத்த பெருமானார்
அருளின் பெருநசையால் ஆழாந்து நொந்தாயே?